Partners & Sponsors

Stichting COEN is een onafhankelijke stichting die zich inzet voor het ondernemerschap in de kunst en cultuursector in Nijmegen en omstreken. Om haar doelstellingen te bereiken werkt ze samen met de volgende partijen:

Ook partner worden van COEN? Neem dan contact met ons op.

 

Hogeschool Arnhem en Nijmegen

De HAN Cultuurbalie vervult de scharnierfunctie tussen de wensen en behoeften van de Gelderse kunst- en cultuurwereld enerzijds en de kennis en in te zetten capaciteiten van de HAN anderzijds. Ze biedt ondersteuning aan in de vorm van stagiaires, onderzoek, detachering en broedplaatsen.  www.hancultuurbalie.nl

Koenvvliet

Koen houdt zich als ondernemer bezig met diverse projecten op de grens tussen cultuur, creatieve industrie en ondernemerschap. Het uitgebreide netwerk dat hij de afgelopen jaren als ondernemer heeft opgebouwd, zowel in de creatieve en de publieke sector als ook in het bedrijfsleven maakt dat hij een spin in het web is geworden.  www.koenvvliet.nl.

Gemeente Nijmegen

De gemeente Nijmegen ondersteunt COEN in het bieden van tools op het gebied van ondernemerschap, zodat innovatie ideeën van cultuurorganisaties en creatieven werkelijkheid kunnen worden. Daarnaast wil ze via COEN de zakelijke weerbaarheid van de sector verstevigen en verbindingen leggen met organisaties die zowel binnen en buiten het culturele werkveld opereren.

Cultuur + Ondernemen

Cultuur+Ondernemen stimuleert ondernemerschap in de cultuursector. Ze brengen partijen bij elkaar, zetten nieuwe vraagstukken op de agenda, delen kennis en creëren daarbij passende instrumenten. Ze staan culturele organisaties, kunstenaars en creatieven met raad en daad bij om meer rendement te halen uit hun activiteiten. Kijk voor meer informatie op hun website.

Radboud Universiteit