Meer over COEN

Stichting COEN is de handelsnaam van Stichting CultON. CultON is voortgekomen uit een samenwerking tussen de HAN Cultuurbalie, Smeerolie, Koenvvliet en het CVJO en wordt ondersteund door Gemeente Nijmegen.

COEN is ontstaan vanuit de gedachte dat een florerende culturele en creatieve economie  een positieve invloed heeft op leefklimaat, stad, economie maar ook op vooruitgang en innovatie. Dat de in Nijmegen breed aanwezige humuslaag van individuele artistieke initiatieven, kunstenaars en kleine creatieve ondernemingen hier sterk aan bijdraagt, is eveneens evident. Er zijn echter veranderingen in de Nederlandse/Nijmeegse cultuurmarkt gaande. Het zijn veranderingen die vragen om het vergroten van ondernemerscapaciteiten en verbetering van ondernemerskwaliteiten van creatieven en culturele organisaties en ondernemers.

Maar die structuur is op dit moment volgens de initiatiefnemers van Stichting COEN niet in voldoende mate aanwezig. Reden genoeg voor om gezamenlijk, rekening houdend met de versnippering van het creatieve en culturele klimaat in Nijmegen, te komen tot organisatorische en inhoudelijke samenwerking met diverse deelactiviteiten om het ondernemerschap in stad en regio een boost te geven.

De kracht van het Nijmeegse culturele werkveld is volgens ons gelegen in de goede en innovatieve ideeën. COEN wil deze ondernemers met hun ideeën faciliteren en mobiliseren, zodat het ondernemende klimaat in de kunst- en cultuursector versterkt wordt. COEN richt zich op (semi-)professionele ondernemers die hun ondernemerschap willen versterken. COEN stimuleert bij hen talentontwikkeling en ondernemerschap op een efficiënte en effectieve manier.