Kwartiermaker Biezantijn

kwartiermaker Biezantijn

Kwartiermaker De Biezantijn

COEN is onlangs begonnen met de invulling van de taak van kwartiermaker binnen wijkcentrum De Biezantijn in de Nijmeegse wijk Waterkwartier/Biezen. Doel: meer buurtbewoners betrekken bij activiteiten en kunst en cultuur een stevigere basis geven in het aanbod in de wijk.

Groeten uit de Biezantijn
Om het lokale netwerk in de wijk te versterken zijn we de verschillende gebruikers van het pand in kaart aan het brengen en de wensen van bewoners, organisaties en andere belanghebbenden aan het inventariseren. Uiteindelijk is het opzetten van een gevarieerd cultureel programma binnen de wijk het einddoel. Op 13 oktober was er een eerste Groeten uit de Biezantijn‘ avond waar we met verschillende bewoners en kunstenaars in de wijk in gesprek gingen om wensen en mogelijkheden te inventariseren.

We voeren deze opdracht uit voor de Afdeling Vastgoed, Sportservice en Accommodaties (VSA) van de gemeente Nijmegen en we hebben Lisanne van Kuppevelt gevraagd deze opdracht voor COEN uit te voeren. De dagelijkse aansturing/begeleiding van de kwartiermaker ligt bij de teamleider van VSA van De Biezantijn, Suzanne Arts.

Koen van Vliet, projectleider van COEN: “We zien dat kunst en cultuur een steeds belangrijkere rol binnen wijken kan innemen en zijn blij daar op deze manier een bijdrage aan te kunnen leveren. Door met een culturele en creatieve invalshoek naar een wijk te kijken, leveren we een bijdrage aan het leefklimaat in wijken”.


Meer informatie over dit project? Neem dan contact op met Koen van Vliet: koen@coen-cultuur.nl – 06 50 406 980 of Lisanne van Kuppevelt: info@lisannevankuppevelt.nl – 06 24 17 65 58.