Kunstcoaching Collectief Derde Wal

Van idee tot projectplan

Kunstcoach Jackelien Top ondersteunt Collectief Derde Wal

Collectief Derde Wal klopte bij Coen aan voor ondersteuning bij het schrijven van een projectplan voor hun tentoonstellingsproject voor jonge kunstenaars: ‘Fill the room’. Ze wilden graag een plan wat ze konden gebruiken voor hun eigen organisatie en bij het aanschrijven van fondsen en subsidiegevers. Bovenal wilden ze het zelf schrijven en daarop feedback ontvangen, zodat ze bij een volgend project zelf een compleet plan kunnen schrijven. 

Kunstenaarscollectief Derde wal

Kunstenaarscollectief Derde wal

Deze stap sluit helemaal aan bij de professionaliseringsslag die Collectief Derde Wal als organisatie aan het maken is op dit moment. Begonnen als collectief voor bevriende kunstenaars zijn ze inmiddels gegroeid tot een stichting en platform gericht op jonge kunstenaars en jonge cultuurmakers.

Kunstcoach Jackelien Top
Adviseur en kunstcoach Jackelien Top (Top Kunstbureau) werd ingeschakeld vanuit COEN. Jackelien adviseerde Janneke van der Aa en Robbie Driessen van Collectief Derde Wal bij het schrijven van het projectplan en de pr voor het project. Jackelien Top: “We beginnen altijd met een vrijblijvend kennismakingsgesprek om te kijken of het klikt en om de wensen te inventariseren. Ik heb veel affiniteit met hedendaagse kunst en het adviseren van culturele organisaties bij projecten, dus voor mij was dit een hele leuke opdracht om aan te werken.”

Jackelien Top

Kunstcoach en adviseur Jackelien Top

Van idee tot projectplan
Jackelien: “Collectief Derde Wal begon met een goed idee en daar hebben we ook niets aan veranderd. Dit gingen we verwerken in een compleet plan wat bruikbaar is voor fondsen en subsidiegevers, maar ook voor hun eigen organisatie. In een goed plan heb je een duidelijk doel voor ogen, een doelgroep, een pr-plan erbij en een heldere begroting. Je begint met de beschrijving van je eigen organisatie, missie, visie en haalbare doelstellingen. Daar hebben we aan samen aan gewerkt en met een goed resultaat.”

Selectiecriteria fondsen
“De meeste dingen zaten wel in hun hoofd, maar stonden nog niet duidelijk op papier, vertelt Jackelien. Ik heb ze geholpen om dit scherp te krijgen door middel van advies-gesprekken en feedback op hun teksten. Verder hebben we samen georiënteerd op fondsen en de bijbehorende selectiecriteria, daarna hebben ze zelf een aantal fondsen benaderd en hun plan daar ingediend. Op dit moment (mei 2015) zijn ze in afwachting van de reacties van de fondsen.”

Reactie Collectief Derde Wal, Janneke van der Aa:

Derde Wal

Flyer Derde Wal

Sparringpartner
Janneke van der Aa, Collectief Derde Wal: “Vanaf het moment dat we op het idee kwamen om zelf projectplannen te gaan schrijven, hebben we gezocht naar een geschikte, betrouwbare sparringpartner. Er zijn genoeg mensen die een projectplan voor je willen schrijven, maar we hadden de uitdrukkelijke wens iets te leren van het traject. Als collectief hadden we het besluit genomen om zelf te gaan schrijven, maar we wisten niet echt waar te beginnen. Het zou jammer zijn als we na een paar weken een mooi projectplan zouden hebben, zonder dat we dat in de toekomst kunnen herhalen.”

COEN & Jackelien
Janneke: “Koen van Vliet, van COEN, bracht ons in contact met kunstcoach Jackelien Top. Zij had snel voor ogen hoe we het graag zouden willen. Vanuit één A4tje is in loop van de weken een volledig projectplan van twaalf pagina’s ontstaan. Een goed resultaat van een zestal intensieve gesprekken. De samenwerking met Jackelien was erg prettig. We hebben, wat ons betreft, een goede basis voor de toekomst.”

Tot slot: COEN, Koen van Vliet:

en natuurlijk je alvast inschrijven voor de workshop 'Presenteer jezelf' van COEN op 24 april!

Koen van Vliet, projectleider van COEN, vult aan: “Dit is de manier waarop we graag werken. We koppelen op deze manier vraag en aanbod aan elkaar en ik denk ook dat daar onze kracht ligt. COEN zet zich als platform graag in als brug tussen vraag en aanbod. We kennen de vragen van de ondernemers uit de kunst- en cultuursector en koppelen deze aan het aanbod van adviseurs die zich bij COEN hebben aangesloten. We kijken daarbij ten eerste altijd naar de soort vraag die men heeft, gaat het bijvoorbeeld over marketing, over het schrijven van een businessplan of moeten we eigenlijk nog een stap terug en ingaan op de drijfveren van de ondernemer? Niet elke vraag past immers bij elke adviseur. Door op deze manier te werken houden we onze eigen organisatie klein en kunnen we ons volledig richten op ons doel: de zakelijke kant van het ondernemerschap in de kunst- en cultuursector stimuleren.”