Kernteam COEN

Koen van Vliet

Projectleider 
Vanuit mijn achtergrond als sociaal professional, cultuurwetenschapper en cultuurliefhebber zie ik een behoefte aan ondernemers, wetenschappers en culturele makers die vanuit een ondernemende houding de verbinding met elkaar durven aan te gaan. COEN helpt hierbij.

Binnen COEN ben ik projectleider en aanspreekpunt voor onze partners en hou ik me bezig met onderzoek en valorisatie. Buiten COEN ben ik ondernemer en is de rode draad in mijn werk de behoefte aan het ontdekken van nieuwe manieren van samenwerkingen, het delen van kennis en kunde en publieksparticipatie.

koen@coen-cultuur.nl | 06 504 06 980

 

Miriam Jager

Projectleider
‘Kunst is een spiegel van het leven – van het samenleven maar ook van het leven in het algemeen’

Vanuit de overtuiging dat creativiteit een positieve bijdrage levert aan het leven, heb ik me op verschillende manieren verbonden aan kunst en cultuur. Door de opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV), die ikzelf volgde en waar ik nu werkzaam ben.

Zang, muziek, verhalen of gedichten, fotograferen of film – het gaat altijd over aspecten van het leven. Niets is de kunst vreemd, omdat niets het leven vreemd is. Vandaar het belang: ‘kunst is de spiegel die we gebruiken om inzicht te krijgen in wie we zijn, en wie anderen zijn – via de verbeelding van de ervaring.’

miriam@coen-cultuur.nl | 06 448 50 287

 

Verbonden

Lisanne van Kuppevelt

Kwartiermaker Biezantijn
Mede door mijn opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV) ben ik ervan overtuigd dat creatieve middelen een grote bijdrage kunnen leveren in het vergroten van de leefbaarheid in de wijk. In mijn functie als hubmanager bij de HAN – Allesbinder zie ik kansen om zowel groepen, organisaties als individuen met elkaar te verbinden. Daarbij ontstaat een samenwerking tussen de samenleving, overheid, onderwijs, bedrijfsleven. Deze samenwerkingen zijn ook van belang in mijn opdracht om het activiteitenaanbod van een voorzieningenhart in de wijk samen met bewoners en de betrokken organisaties vorm te geven.

info@lisannevankuppevelt.nl | 06 241 765 58

Bestuur

Marieke van Baars

Voorzitter
Kunst en cultuur is het cement van de samenleving. Het haalt alle verschillen weg, immers in aanraking met kunst en cultuur maakt het niet uit wie je bent, waar je vandaag komt en welke principes je aanhangt. Het is ook van alle tijden en zal altijd belangrijk zijn, zeker in de complexe samenleving waar we nu in zitten. Komende uit de sector welzijn, cultuur en maatschappelijke vorming heb ik meerdere malen ervaring hoe groot de impact van kunst en cultuur is. Inmiddels ben ik als ondernemer actief en juich het ondernemerschap in de kunst en cultuur sector van harte toe! Wanneer je dan gevraagd wordt om de voorzittersrol van COENcultuur op je te nemen, kun je niet anders dan daar met veel enthousiasme ja op te zeggen.

Petra Verhagen

Penningmeester/secretaris
Als ondernemer en als docent verbonden aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen houd ik mij al heel wat jaren bezig met het stimuleren van een ondernemende houding bij diverse partijen. 
Met name in de culturele sector betekent dat o.a. dat je een optimale balans vindt tussen zakelijke, artistieke en agogische doelstellingen. Je moet je weg vinden binnen je eigen ambities, de verkoopbaarheid, toegankelijkheid en publieksvoorkeuren. Je hebt daarbij tevens te maken met het realiseren van alternatieve organisatievormen en financieringsstructuren binnen en buiten de culturele sector.

bestuur@coen-cultuur.nl