COEN & Cultuurfonds

shutterstock_201188843

Aanvragen financiering Cultuurfonds

Het Cultuurfonds Rijk van Nijmegen wil projecten van ondernemers en culturele instellingen stimuleren door de laatste 20% van de financiering van het project te garanderen. Als donateurs 80% van de benodigde financiering hebben opgebracht, vult het cultuurfonds dit aan. Het Cultuurfonds en COEN werken hierin samen. Als je hulp nodig hebt bij het invullen van de aanvraag of het opstellen van je begroting, dan begeleidt COEN je graag bij de eerste stappen naar een projectaanvraag.

Hoe werkt de aanvraag?Cultuurfonds Rijk van Nijmegen

1. Je dient je project met een begroting en gegevens in

2. Nadat het project is goedgekeurd:

  1. stimuleer je vrienden, bekenden en bedrijven om rechtstreeks geld te storten bij het cultuurfonds, of:
  2. stimuleer je vrienden, bekenden en bedrijven om aan je project bij te dragen. Dit kan enerzijds door geld te storten bij het cultuurfonds. Anderzijds mag de dekking ook bestaan uit fondsen en inkomsten die reeds gegarandeerd en controleerbaar zijn via andere bronnen, of:
  3. stimuleer je vrienden, bekenden en bedrijven om aan je project bij te dragen. Dit kan enerzijds door geld te storten bij het cultuurfonds. Anderzijds mag de dekking ook bestaan uit fondsen en inkomsten die reeds gegarandeerd en controleerbaar zijn via andere bronnen. Daarnaast mag de dekking bestaan uit inkomsten die tijdens het project gerealiseerd worden of in de aanloopfase gegenereerd worden

3. Als 80% van de financiering op één van deze manieren is behaald en het cultuurfonds de gegevens heeft gecontroleerd, vult het cultuurfonds de overige 20% aan, tot een maximum van € 5.000,-.

Meer informatie en aanvragen

Wat je precies met je aanvraag mee moet sturen en welke voorwaarden er gelden, lees je op de site van Cultuurfonds Nijmegen: https://www.cultuurfondsrijkvannijmegen.nl/page/aanmelden/

Kosten ondersteuning COEN

Wil je de hulp van ons inschakelen bij de aanvraag? Mail ons dan je projectidee, dan maken we een prijsopgave. Omdat de prijs afhangt van de omvang van je projectaanvraag hanteren we geen vaste prijs. Mail je idee of vraag naar: koen@coen-cultuur.nl of bel: 06-50406980.