Terugblik Jaarbijeenkomst CNN

Terugblik CNN Bijeenkomst

Terugblik Jaarbijeenkomst CNN

Op 29 januari 2015 vond de culturele jaarbijeenkomst 2015 ‘Samenwerken: hoe doen we dat?’ plaats.  Insteek van de middag was om te bespreken hoe Nijmeegse podia, makers, beleidsmakers, bedrijfsleven en publiek (beter) met elkaar kunnen samenwerken en hoe dit concreet in de praktijk toegepast kan worden. Hieronder een terugblik in foto’s en verslag.

Deelnemerslijst | Openingswoord Toine | Presentatie Heidi Leenaarts | Presentatie Joris Kok | Presentatie Pim Kraaikamp | Presentatie Matthijs de Groot & Stef Katwijk | Evaluatieformulier


Fototerugblik

 Verslag van de dag

De dag begon met een mooi openingswoord van Toine Tax, voorzitter van Cultuur Netwerk Nijmegen, over het ontstaan van CNN, de manier waarop het Nijmeegse cultuurbeleid is ingedeeld in ketens en wat de doelstellingen voor de bijeenkomst waren.

Vervolgens werd een aantal leden van CNN geïnterviewd door de dagvoorzitter Marlies Leupen over de praktische invulling van het ketenintendantschap en de mogelijkheden die ze daarbij zien. Dat blijkt soms nog lastiger te zijn dan het lijkt, omdat men ook een eigen organisatie moet runnen. Hoewel het belangrijkste streven is om ketenoverstijgend werkzaam te zijn in Nijmegen, is het volgens de sprekers belangrijk om eerst binnen hun eigen keten stappen te zetten. Het is een eerste stap om elkaar beter te keren kennen en daarmee samenwerking ontwikkelen. Ook je gelijkwaardig opstellen hierin en willen geven en nemen, is belangrijk als houding om vanuit te vertrekken, aldus Pepijn Kuijper, directeur van Arthouse Lux.

Sessies

Samenwerking in de nieuwe economie

Door: Heidi Leenaarts (United by Passion) – Presentatie

Heidi Leenaarts begint haar verhaal met de aanleiding om zich bezig te houden met het geldsysteem in Nederland. Ze voelde dat er iets niet klopt en heeft vanuit die gedachte zichzelf onderwezen en gevoed met informatie over het geldsysteem. Toen ze zag hoe het in elkaar zat wilde ze verandering, een andere manier van ‘ruilen’ met elkaar, niet met geld maar in-natura. Dit wil ze niet alleen tussen ‘het gewone volk’ maar juist ook bij bedrijven bewerkstelligen. Grotere (mkb-)bedrijven vormen de basis van het netwerk.

In het nieuwe systeem (Unitedbypassion) geef je zelf iets weg, bijvoorbeeld koffie. Hiervoor krijg je een aantal ‘Uniteds’. Deze kunnen vervolgens enkel besteed worden binnen het netwerk van andere bedrijven waar ook met ‘Uniteds’ gewerkt wordt.  Zo komen er geen banken bij kijken en ben je geen daadwerkelijke euro’s kwijt aan rente en tussenpersonen.

Nadat Heidi haar verhaal heeft gedaan komen er verschillende vragen uit het publiek. Zo wordt er gevraagd hoe je waarde als Uniteds kan geven aan bijvoorbeeld een schilderij, en wie bepaalt dat dan? Het antwoord hierop is dat ‘Uniteds’ vooralsnog hetzelfde getal zal krijgen als dat het in Euro’s zou hebben gekregen. Er ontstond tevens een discussie over de mogelijkheden en valkuilen van dit systeem.

Samenwerking met gemeente en overheden

Door: Joris Kok (Rozet), – Presentatie

“In de kunst en cultuur sector doen mensen iets vanuit hun eigen kracht en passie”, daarmee begon Joris Kok zijn inspiratiesessie over de veranderende rol van overheden in het culturele werkveld. Kunst en cultuur is in zekere zin afhankelijk van de overheid en dat is een relatie waar je mee te dealen hebt. In het klassieke kunst en cultuur wereldbeeld is er een overzichtelijke relatie tussen instellingen en overheden dat zich kenmerkt door vaste rituelen en patronen. In het nieuwe wereldbeeld is er minder geld en gaat het om de toegevoegde waarde van de organisaties. Daardoor heeft de kunst en cultuur sector een nieuwe economische betekenis gekregen.

Een goede samenwerking leidt tot meer maatschappelijk rendement, het woonklimaat wordt verbeterd. Als je met instellingen samenwerkt kun je veel meer bereiken. Ook al gaat het soms niet zo gemakkelijk, daarmee maak je elkaar scherper. Bij samenwerking met de overheid is het belangrijk dat de inhoudelijke-, bedrijfsmatige- en financiële uitgangspunten gelijk zijn. De gemeente is een partner in het werkveld waar je steun van kan krijgen.

Na een heftige discussie blijft de grote vraag: Nu het beleid is gevormd en er ketenintendantschap ingevoerd is, hoe uit zich dat in de praktijk? Wat vinden de kleinere organisaties nodig om die rollen invulling te geven?

Samenwerken met publiek 

Door: Pim Kraaikamp (Minor Theater en Muziekmanagement, HAN) – PresentatieVideo

Het wringt tussen het commerciële en de passie bij culturele organisaties. Hoe kun je nou een eerste stap zetten, ook al heb je geen grote kennis over media en communicatie?

Veel gaat tegenwoordig online, de oude media krijgen het steeds lastiger. Er wordt steeds meer verwacht dat organisaties zich gaan gedragen als Conversation company. Dat heeft echter nog wel wat voeten in de aarde, het vraagt van je organisatie dat je inzet op de interactie tussen je publieksgroepen en je personeel en dat je veel meer gebruik maakt van netwerken, in plaats van het (ouderwetse) zenden en ontvangen.

Hoe kunnen we nu nieuwe offline en online netwerken maken en hoe verbinden we deze met elkaar? Het gaat daarbij om: dialoog en pull (vindbaarheid) en participatie. Een middel daarvoor is het denken in de 4 C’s -> Collaboration (samenwerken), Content (alles wat geproduceerd wordt), Conversations (dialoog) en Costumer experience.

Stappen
1. Do it yourself
2. Luister naar klanten, medewerkers
3. Ga aan de slag met de 4 C’s
4. Denk crossmediaal (offline en online)
5. Practice what you preach

Samenwerken met het bedrijfsleven

Door: Matthijs de Groot (Culturele Business Case) en Stef Katwijk (Gemeente Den Haag) – Presentatie

Onderlinge samenwerking

Na de inspiratiesessies kreeg iedereen de kans om een vraag te stellen aan het publiek.

Ron Vervuurt (bestuur Vasim): “Door de ketenintendanten komt iedereen in beweging en er ontstaat een netwerk. Hoe zorg je ervoor dat dit in beweging blijft en blijf je met elkaar in contact?”

Damiaan Messing (Walk of Wisdom): “Los van de ketens, wat is ons gezamenlijke doel? en hoe kan de ‘Walk of Wisdom’ een rol spelen als aanknopingspunt voor culturele activiteiten?”

Heleen Wijgers (Stevenskerk): “De Stevenskerk staat open voor iedereen in Nijmegen, ook voor de culturele sector. Wat voor dingen zouden er allemaal mogelijk kunnen zijn?”

Martijn Stevens (Radboud Universiteit): “Op welke manier kunnen de universiteit en het culturele veld elkaar (blijvend) ondersteunen en welke rol heeft de universiteit in het culturele veld in Nijmegen?”

Afsluiting en toekomstbeeld.

Ilse Verburgh (directeur Lindenberg) sloot de jaarbijeenkomst af met de uitnodiging om te blijven samenwerken. “Na vandaag heeft iedereen meer duidelijkheid over de zes ketens. Het is een groot zoekproces, waarin hopelijk nu iedereen de ketens weet te vinden. Laat vandaag een aftrap zijn en niet een eindpunt.”